Najčešće postavljana pitanja
Gornjomatejevačka 98 A, lokal B, 18000 Niš 064/2350527
Profesionalni upravnik stambene zgrade u Nišu

Dux domus

Često postavljena pitanja

Na ovoj stranici možete videti neka od najčešće postavljanih pitanja od strane potencijalnih klijenata, kao i odgovore na njih:

Koliko iznosi vaša usluga po stanu?

Naša usluga iznosi 100,00 din po stanu, na mesečnom nivou.

Da li je moguće da vi budete profesionalni upravnik stambene zgrade, a ne živite u našoj zgradi?

Da, moguće je. Na osnovu odluke skupštine stambene zajednice upravnik sklapa ugovor sa organizatorom profesionalnog upravljanja "Dux Domus"-om koja time preuzima na sebe svu odgovornost za upravljanje stambenom zgradom.

Kako vi znate šta se dešava u našoj zgradi kada ne živite ovde?

Redovno tri puta nedeljno obilazimo vašu zgradu i evidentiramo sve uočene nedostatke. Takođe smo u kontaktu sa pojedinim stanarima, koji se najviše interesuju za svoju zgradu.

Kada vi možete da počnete da radite?

Čim se usaglasi 2/3 vlasnika stanova i poslovnog prostorada da poslove upravljanja zgradom prepusti našoj agenciji.

Sa kim stambena zajednica sklapa sve neophodne ugovore?

Skupština stambene zajednice može da sklopi ugovore sa nekom od mnogih firmi za održavanje zgrada. Naša agencija nikada ne uslovljava stanare sa kime će sklopiti neophodne ugovore. Mi samo predlažemo neke firme za koje možemo da garantujemo kvalitet usluge, kao i korektne cene.

Da li ste vi zaduženi za sve probleme u našoj zgradi?

Da, mi smo zaduženi za sve probleme i sva pitanja u vezi sa vašom zgradom ili vašim problemima zajedničkog stanovanja.