Najčešće postavljana pitanja
Gornjomatejevačka 98 A, lokal B, 18000 Niš 064/2350527
Profesionalni upravnik stambene zgrade u Nišu

Dux domus

Misija

Agencija "Dux domus" će ostvariti svoju viziju ostvarivanjem:

koristi za korisnike naših usluga - olakšavanjem zajedničkog života u stambenim zgradama, kvalitetnim i odgovornim posredovanjem između stanara i svih spoljnih subjekata neophodnih za funkcionisanje zgrade, stalnom dostupnošću stanarima i pravovremenom i potpunom povratnom informacijom.

koristi za spoljne saradnike – saradnjom u razvijanju kvalitetnih i originalnih usluga i obezbeđivanjem mogućnosti za rast. Stručnim posredovanjem između spoljnih subjekata i stanara, postavljanjem realnih i doslednih zahteva.

koristi za zaposlene – obezbeđivanjem sigurnog i perspektivnog radnog mesta, sa mogućnošću kreativnog razvoja i napredovanja. Stimulativnim sistemom nagrđivanja svaki zaposleni će biti motivisan da iskoristi svoje maksimalne potencijale.

koristi za širu društvenu zajednicu - odgovornim odnosom prema prirodnoj i društvenoj sredini i poštovanjem poslovne etike kao i društvenih vrednosti u svim oblastima delovanja.

Vizija

Naša agencija će postavljati nove standarde kvaliteta, usluga i odgovornosti prema stanarima!

Usluge

Dux domus je niška agencija, koja se bavi problematikom upravljanja stambenim zgradama.  Naša agencija obavlja sve poslove iz domena poslova profesionalnog upravnika skupštine stambene zajednice na profesionalnom nivou.

Dux domus agencija obavlja uslugu naplate zajedničkih troškova Skupštinama zgrada u svim gradovima Republike Srbije. Preko niške JKP "Objedinjena naplata" i preko tekućeg računa stambene zajednice.

Počevši od nekih administrativno-tehničkih poslova prilikom registracije skupštine stanara kao što su:

 • Registracija stambene zgrade u okviru lokalne samouprave.
 • Registracija skupštine stambene zajednice, profesionalnog upravnika (ovlašćenog lica u okviru naše firme), što predstavlja zakonsku obavezu.
 • Pribavljanje matičnog broja.
 • Pribavljanje PIB-a (poreskog indentigikacionog broja) iz poreske uprave.
 • Otvaranje tekućeg računa stambene zajednice.
 • Zaključivanje ugovora o nalogu sa JKP "Objedinjena naplata" u ime stambene zajednice.
 • Vođenje knjiga i izrada završnih računa za stambenu zgradu.

Vršimo druge zakonske obaveze iz domena poslova stambene zajednice, to jest profesionalnog upravnika, kao što su:

 • Zaključivanje ugovora za redovno tehničko održavanje zgrade.
 • Zaklučivanje ugovora za hitne intervencije.
 • Zaključivanje ugovora za redovno održavanje lifta.
 • Zaključivanje ugovora za redovno održavanje hidrouređaja
 • Zaključivanje ugovora za održavanje higijene u zgradi.

Za sve ove ugovore, u stanju smo da izdejstvujemo najpovoljnije cene. Pošto više ozbiljnih privatnih firmi održava veliki broj naših zgrada, i samim tim ostvarujemo popuste za naše stanare. Za investicione radove smo takođe u stanju da obezbedimo niže cene, kao i povoljne uslove plaćanja.

Profesionalno pristupamo organizaciji pojedinih poslova u zgradi, kao što su:

 • Popisivanje i utvrđivanje broja članova domaćinstva, kao i ažurna prijava istih u JKP "Objedinjena naplata".
 • Pribavljanje ponuda i organizacija izvođenja investicionih radova u stambenoj zgradi.
 • Službena komunikacija sa nadležnim javnim preduzećima, gradskim i republičkim inspekcijskim organima, komunalnom policijom.
 • Obezbeđivanje i ugradnja protiv – požarne zaštite, kao i propratne dokumentacije za zaštitu od požara, koju predviđa zakon.
 • Organizacija posla čišćenja snega ispred stambene zgrade.

Zgrade o kojima mi brinemo obilazimo redovno dva puta nedeljno (u zavisnosti od veličine objekta i dogovora i češće), i na licu mesta rešavamo sve uočene probleme. Koji su najčešće - zamena sijalica, popravka interfona, "diplomat" uređaja, brava, ulaznih vrata, zamene polomljenih prekidača, niskog nivoa higijene, problema koji nastaju neadekvatnom upotrebom lifta, kao i svih uočljivih sitnih problema u zgradi). 

Cela zamisao našeg poslovanja je da uvek radimo u korist stanara i da svaka naša usluga bude njima podređena i kreirana za njih. U našim zgradama mi sazivamo redovno skupštine stanara  na kojima se dogovaramo sa stanarima šte će biti rađeno u narednom periodu na zgradi. O kompletnom našem radu redovno izveštavamo stanare putem obaveštenja na oglasnim tablama.

Za zgrade o kojima mi brinemo vodimo i knjigovodstvo tako da redovno podnosimo finansijske izveštaje stanarima putem blagajničkog izveštaja i izvoda iz banke na kome se vidi finansijsko stanje na tekućem računu skupštine zgrade.

U našim zgradama stanari rešavaju sve probleme, u najkraćem mogućem roku, pozivom na jedan telefonski broj koji je non-stop aktivan. Pored ovih usluga mi pružamo i mnoge druge, koje formiramo u skladu sa željama i potrebama stanara.